Vilkår for bruk for Sharebox app

Ved å laste ned og bruke den tjenesten du erkjenner å ha lest, forstått og akseptert disse vilkårene og forplikte seg til å overholde gjeldende lover og forskrifter.

Vilkår for bruk av app

Sist oppdatert 08.08.2018

 1. Om tjenesten

Sharebox (App) er en service leverte av Sharebox AS («SBAS»). Programmet er utviklet for mobil bruk. Du finner mer informasjon om SBAS sine tjenester på www.sharebox.no. Innhold og tjenester på App, samt generelle begreper som er beskrevet nedenfor, vil kontinuerlig bli oppdatert etter behov og kan til enhver tid bli endret av SBAS.

Fortsatt bruk av programmet er avhengig av aksept av oppdateringer og/eller vesentlige endringer i vilkårene for bruk av programmet. Programmet er tilgjengelig i Apple app store og Google Play.

 1. Avtalen

2,1 avtalepartene

Partene i denne avtalen («avtalen») er du som bruker («bruker») og Sharebox AS (SBAS), Vesterveien 173, 4817 hans, firma nummer 916 660 626.

2,2 Hvem kan bruke Sharebox

Alle disse betingelsene må være oppfylt for deg å bruke Sharebox:

 • Du må ha en kontrollerbar kredittkort «monetær kilde».
 • Du må ha en mobil enhet med et norsk telefonnummer. Tjenesten støtter ikke skjulte oppringer-IDer. Hvis du har et skjult nummer kan du ikke bruke Sharebox App.
 • Den mobile enheten må støtte IOS 9 +.
 • Du må laste ned og følge instruksjonene i Sharebox-programmet.
 • Du må ha en e-postadresse.
 • Du må være over 15 år gammel. Hvis du er mellom 15 og 18 år, kan du bare overføre penger du har tjent selv.
 • Du må være kjent med og godta denne avtalen.
 • SBAS må akseptere avtalen med deg som bruker.

Du finner mer detaljert informasjon om hvilke mobile enheter og betalingskort du kan bruke med Sharebox på www.sharebox.no.

 1. Bruk av Sharebox

3,1 du kan bruke Sharebox til:

 • midlertidig leie en låsbar boks for å holde mindre elementer for avsender og mottaker
 • betale for tjenesten via penge kilde

3.1.1 restriksjoner til høyre for bruk

Tjenesten leveres til deg "som den er" for informasjon og for den tiltenkte og tillatte brukeren. Uten skriftlig samtykke fra Sharebox, kan det ikke lastes ned, kopieres, reproduseres, distribueres, overføres, sendes, viste, selges, tilbys under lisens eller utnyttet på annen måte enn bruk levert gjennom den med følgende funksjonaliteten til tjenestens formål. Sharebox forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt av og i tjenesten. Videre forbeholder SBAS seg retten til å avslutte en hvilken som helst del av tjenesten til enhver tid, uansett årsak. Misbruk av tjenesten er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke Sharebox for ulovlige, kriminelle aktiviteter eller annen ulovlig oppførsel som er i strid med gjeldende lover og forskrifter.

3,2 registrering og identifisering av avsender

Før du bruker tjenesten, må du opprette en brukerprofil i Sharebox app, og koble til penge kilden. Ved første registrering identifiserer du deg selv ved å fullføre registreringsprosessen i Sharebox. SBAS vil bekrefte identiteten din gjennom telefonnummer og SMS-kode. Etter registrere, SBAS ville opprette en bruker koplet å din brukerprofil inne Sharebox. Kontoen er personlig, og den registrerte «penge kilde» vil bli belastet så lenge leieforholdet pågår.

Husk å lukke luken skikkelig!

Leieforholdet og kostnadene starter fra det øyeblikket du leier en boks og åpne luken. Leieforholdet konkluderer ved å lukke luken/skap døren etter leieperioden er avsluttet.

Leieforholdet fortsetter så lenge Luke/døren er åpen. Det er brukerens ansvar å sørge for at dette er lukket etter bruk, ellers vil utleie kostnadene for boksen fortsette.

SBAS har så langt som mulig informert om dette og er utelatt fra de ekstra kostnadene dersom dette skjer. For sikkerheten til alle brukere, er Sharebox avhengig av at du gir nøyaktig tilgang autorisasjoner og SBAS vil bare godta tilgang godkjent av deg.

Når objektet er plassert i Sharebox på lokasjonen, godtar du at varen bare kan nås av deg og den autoriserte mottakeren i henhold til tilgangs protokollene på lokasjonen. I tilfelle en avbestilling av overføringen, kan avsenderen samle inn eller gi en tredjepart tillatelse til å samle inn objektet på vegne av avsenderen.

3,3 registrering og identifisering av mottaker

Hvis du vil bruke tjenesten, søker du etter mottakerens telefonnummer eller navn fra kontaktlisten. Hvis mottakeren ikke er en Sharebox bruker, vil mottakeren motta informasjon om registrering for å kunne motta informasjon og bruk av Sharebox. Når du bruker Sharebox, vil ditt navn, telefonnummer og alle meldinger vises i mottakerens Sharebox-program. Det er ikke mulig å bruke tjenestene som tilbys av Sharebox anonymt.

 1. Betalingsoppdrag

4,1 utgående betalinger

Når du har bekreftet en service/tidsperiode du gir Sharebox autorisasjon til å gjennomføre eller reservere betaling fra din monetære kilde. Kostnader ved bruk av kredittkort som betalings kilde kan pådra seg, og er regulert av avtalen mellom deg/bruker og kortutsteder.

4,3 feil i betalingstransaksjoner

Når du har bekreftet en utgående betalingsordre i Sharebox, er betalingen endelig og kan ikke kalles tilbake. Hvis du mener at en betalingsordre ikke er godkjent av deg, må du bruke retten til å klage som er beskrevet i avsnitt 9,2 om krav. Også den feilaktige avgifter som er forårsaket av SBAS er regulert av reglene i Financial Contracts Act paragraf 32.

4,4 avslag på betalingsoppdrag

Hvis lovbestemte og kontraktsmessige vilkår for å utføre bruk ikke innfris, vil SBAS avvise bestillingen. Sharebox vil for eksempel avvise bestillinger med utilstrekkelige midler i penge kilden, i tillegg til mistanke om misbruk, bedrageri eller andre forhold som er straffbare i henhold til norsk lov. Slik bruk regnes som et vesentlig brudd på avtalen som gir SBAS retten til å si opp avtalen, jf § 6,4.

4,5 SBAS ansvar for betalingsoppdrag

Sharebox vil belaste den monetære kilden i henhold til tjenesten som brukes, selv om dette overstiger den opprinnelige bestillingen. Hvis SBAS gjør en feil i forbindelse med kostnader, vil SBAS refundere differansen. SBAS kan ikke holdes ansvarlig for tap, feil eller forsinkelser som skyldes uforutsette omstendigheter utenfor SBAS kontroll. SBAS er ikke ansvarlig for feil du har gjort når du har gjort en bestilling, SBAS er for eksempel ikke ansvarlig for feil mottaker, feil telefonnummer, feil rekkefølge eller lignende. Når du har blitt belastet for en tjeneste fra SBAS, vil du motta en bekreftelse for ordren og belastningen.

4,6 Sharebox ' s ansvar for eiendeler

Hvor eiendeler er lagret i Sharebox, er det brukerens ansvar å sikre at disse er dekket av sin egen forsikring. SBAS kan ikke holdes ansvarlig for tap som skyldes omstendighetene utenfor SBAS kontroll, som SBAS ikke kan forutse eller unngå konsekvensene av. Uforutsette feil i andre systemer levert av tredjeparter som er nødvendige for SBAS å fungere vil alltid utgjøre en slik situasjon.

Videre erkjenner og samtykker du i at SBAS ikke kan garantere kontinuerlig fysisk tilgang til objektene i boksen, og at fysisk tilgang er underlagt driftstimer og betingelser på hvert sted. Du aksepterer at SBAS har rett til å få tilgang til og flytte objekter i boksen når de finner det nødvendig å bruke tjenesten eller for å vedlikeholde utstyr. Sharebox kan når som helst være underlagt inspeksjon. I tilfelle endring av plassering, vil brukeren bli varslet, og brukeren har mulighet til å samle gjenstander eller bli informert om ny/endret plassering.

4,7 Sharebox ansvar for senere kostnader

Sharebox har ikke noe ansvar for kostnader eller økonomisk tap etter skader, tap eller forsinkelser, så vel som omstendigheter begrenset av verts stedet er lover og forskrifter. Heller ikke kan SBAS bli holdt ansvarlig for tap forårsaket av omstendigheter utenfor SBAS kontroll som SBAS ikke kunne forutse eller unngå konsekvensene av. Feil eller forsinkelser som skyldes feil i telekommunikasjonsnettverk eller uforutsette feil i andre systemer som leveres av tredjeparter vil alltid utgjøre en slik situasjon.

4,8 Sharebox ' s eiendom

Sharebox ® (og dets lisensgivere og lisenser, der dette er aktuelt) er eier av alle rettigheter, titler og interesser, inkludert immaterielle rettigheter i og av service og utstyr.

Noen forslag, ideer, tilbakemeldinger, råd eller annen informasjon gitt av deg eller noen annen part i forbindelse med tjenesten eller utstyret eies av Sharebox.

Ingenting i denne avtalen utgjør eller skal tolkes som et salg av tjenesten eller av utstyret, eller av noen immaterielle rettigheter knyttet til dette, bortsett fra i den utstrekning det er uttrykkelig angitt i SBAS planer. SBAS eier opphavsretten, tjenestemerker og varemerker ("varemerker") som vises på nettsiden, utstyr, reklame og beholdere, og uautorisert bruk av varemerkene er strengt forbudt. SBAS forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig angitt her.

4,9 SBAS ' s begrensninger av ansvar

Du erkjenner at ved å lagre og dele tilgang til et objekt på et Sharebox sted, gir du bevisst kontroll og/eller besittelse av objektet til et individ. SBAS kan ikke overvåke denne personen, og kan derfor ikke garantere at objektet ikke vil være et mål for tyveri eller brukes til å skade deg, dine verdier eller en tredjepart.

 1. Beløp TRESHOLDS og pris

Du finner mer informasjon om prisen Matrix og maksimal Rental beløp/tidsbegrensning i Sharebox programmet og på www.sharebox.no. Du vil uansett ikke belastes for beløp som overstiger utgifts grensene forbundet med penge kilden eller beløpet du til enhver tid har disponibel på den monetære kilden du har koblet til Sharebox.

 1. Ditt ansvar for bruk av SHAREBOX ®

6,1 korrekt informasjon

Du vil ikke gi falsk personlig informasjon, eller opprette en brukerkonto for andre enn deg selv uten tillatelse. Dette er i henhold til straffeloven. Du kan ikke opprette mer enn én personlig brukerkonto. Hvis vi deaktiverer din brukerkonto, kan du ikke opprette en ny konto uten vår tillatelse. Du er ansvarlig for at informasjonen du gir til Sharebox er fullstendig, korrekt og oppdatert. Hvis informasjonen endres, er det ditt ansvar å korrigere informasjonen i Sharebox app eller på www.sharebox.no. Det er ditt ansvar å oppgi riktig navn, telefonnummer, kortnummer, kontonummer og tilsvarende. Sharebox leser ikke dette.

6,2 personlige koder/passord

Sharebox er en tjeneste eksklusivt for personlig bruk, og du må ikke betro tilgang til tilordnede bokser til andre enn den valgte mottakeren. Det er ditt ansvar å påse at ingen andre får tilgang til din mobile enhet og Sharebox ®. Du vil ikke under noen omstendighet gi koder eller annen sikkerhetsinformasjon til noen, heller ikke å Sharebox. Hvis noen tredjepart ber deg om å gi informasjon som kan brukes til å få tilgang til programmet, skal du vurdere dette som et forsøk på svindel. Det er ditt ansvar å nekte avsløring av denne informasjonen, så vel som å rapportere saken til utstedende bank eller finansinstitusjon den monetære kilden er koblet til. Hvis din mobile enhet blir stjålet, tapt eller du mistenker uautorisert bruk av Sharebox, skal du uten urimelig forsinkelse rapportere saken om den monetære kilden for mulig suspensjon inntil videre. Du aksepterer at informasjon, inkludert kundeinformasjon, kan bli hacket og at det er ditt ansvar å håndtere sikkerheten til kontoen din. Du samtykker i at du, i den grad at loven tillater det, ta risikoen etter bruk av tjenesten.

6,3 legitim bruk

Du kan ikke bruke Sharebox i strid med gjeldende norsk lov. Du kan heller ikke bruke tjenesten i strid med avtalen. Du kan ikke bruke Sharebox på en mobil enhet som er endret, for eksempel jailbreaked/forankret. SBAS vil derfor vurdere bruken av disse enhetene som et alvorlig brudd på vilkårene for bruk av programmet, som har implikasjoner for ditt ansvar som kunde i tilfelle misbruk av denne grunn. Du vil bli holdt økonomisk ansvarlig hvis du forsettlig eller uaktsomt skade eller ødelegge skapet, eller noen andre objekt i skapet forårsaket av misbruk.

6,4 konsekvenser av misbruk

Hvis SBAS har skjellig grunn til å tro at tjenesten brukes i strid med norsk lov, overstiger avtaleperioden eller manglende bosetninger eller omstendigheter som ellers er omfattet av denne avtalen, har SBAS rett til å annullere din bruk av Sharebox . SBAS har ingen forpliktelse til å varsle deg før avbestilling, men vil arbeide for å gjennomføre slike varslinger og gi deg en mulighet til å rette på situasjonen hvis mulig. Ved å overskride tidsgrensen eller utilstrekkelig dekning av kostnader vil en manuell tømming av enheten bli dekket av brukeren. Denne tariffen er satt til 2500 kroner. Alt innhold vil bli levert til politiet som tapt eiendom eller makuleres.

6,5 konfidensialitet

"konfidensiell informasjon" betyr all informasjon du kan motta som kunde eller i virksomheten diskusjoner eller relasjoner med SBAS, som er tekniske data eller kompetanse av SBAS inkludert, men ikke begrenset til noen konfidensiell og proprietære forretningshemmeligheter, maskinvare, programvare (kildekode og objektkode), spesifikasjoner, design, planer, tegninger, data, prototyper, funn, forskning, utvikling, prosesser, prosedyrer, immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser, markedsføring teknikker og planer, forretningsplaner og strategier, kundenavn og annen informasjon knyttet til kunder, prispolitikk, egendefinerte prislister, provisjon ordninger og finansiell informasjon eller annen virksomhet og/eller teknisk informasjon og materiell, muntlig, demonstrativt skriftlig , elektronisk, grafisk eller maskinlesbar form og eventuelle analyser, studier eller dokumenter. Du samtykker i å holde denne informasjonen strengt konfidensiell og ikke å avsløre eller bruke den til noe annet enn å utføre dine plikter under disse vilkårene. Denne paragraf 6,5 vil overleve enhver oppsigelse av avtalen.

 1. Kommunikasjon og lagring av data

7,1 elektronisk kommunikasjon

Ved å delta i denne avtalen aksepterer du at avtalen vil bli inngått på en elektronisk måte, og at det samme gjelder for endringer i avtalen. Du aksepterer at SBAS kan kommunisere direkte til deg i Sharebox, til telefonnummeret du har oppgitt eller oppgitt e-postadresse.

7,2 lagring og bruk av data

Registrering i Sharebox genererer ulike data:

 • Hvilken mobilenhet du bruker og enhetens operativsystem
 • Og mottakerens penge kilde og kontonummer, telefonnummer og dato, i tillegg til mottakerens telefonnummer og alle meldinger
 • Transaksjonslogg

Registrerte data vil bli brukt til å administrere kundeforholdet og forbedre tjenesten, og vil bli lagret for din sikkerhet som dokumentasjon av din bruk. Informasjon som kan tilknyttes deg som en person vil ikke bli delt med noen tredjepart med mindre angitt i denne avtalen eller godkjent av loven. Når du laster ned og registrerer deg i Sharebox, blir det generert en kode som identifiserer mobilen.

Denne koden kan deles med tredjeparter når du åpner Sharebox. Koden er kryptert og brukes til markedsføringsformål. Den inneholder ikke informasjon om transaksjonene.

7,3 kontakte SBAS om Sharebox

Uansett hva henvendelsen angår, kan du kontakte SBAS for hjelp og informasjon på: www.sharebox.no, eller på telefonnummer + 4740434400. Innkalling til tap av mobil enhet eller Innkalling til suspensjon av Sharebox må leveres via telefon + 4740434400.

 1. Personlige opplysninger

8,1 behandlingens formål

Sharebox behandler din personlige informasjon i samsvar med personopplysninger loven. Formålet med Sharebox behandling av personlig informasjon omfatter følgende formål: kundebehandling og markedsføring eller forebygging og deteksjon av straffbare lovbrudd. Sharebox vil behandle personlig informasjon i den utstrekning det er tillatt ved lov, eller du har samtykket til slik behandling.

8,2 høyre for tilgang

SBAS vil motta personlig informasjon registrert i Sharebox hovedsakelig direkte fra deg.

Du kan sende inn SBAS en skriftlig og signert forespørsel om å kreve tilgang til registrert personlig informasjon og en beskrivelse av hvilke typer informasjon som blir behandlet, og motta nærmere informasjon om selskapets behandling av informasjonen.

8,3 avsløring

All informasjon er konfidensiell hvis ikke annet er bestemt ved lov.

Registrert personlig informasjon vil kun bli videreformidlet til offentlige myndigheter og andre tredjeparter når dette følger lovbestemte plikter eller rett til avsløring.

8,4 kundebehandling og markedsføring

SBAS vil informere deg om nye produkter, tjenester, etc. Hvis dette ikke er av interesse, kan du ved forespørsel til SBAS etterspørsel ditt navn er suspendert for bruk i slike markedsføringsformål. Vi vil gi deg ytterligere varsel før du gjør endringer/oppdateringer til disse vilkårene. Din kontinuerlige bruk av Sharebox programmet etter at endringer i våre vilkår utgjør din avtale med de endrede vilkårene.

8,5 forebygging og deteksjon av straffbare overtredelser

SBAS vil behandle personlig informasjon med den hensikt å forebygge, oppdage, løse og håndtere bedrageri og andre straffbare lovbrudd. Informasjonen vil bli levert til politiet og andre offentlige myndigheter på forespørsel. Lagringen periode ville være til ti år etter registrering. Sharebox vil behandle personlig informasjon for å møte etterforskning og rapportering forpliktelser som vi er pålagt å rapportere mistenkelig informasjon og transaksjoner til politiet.

8,6 korrigering og sletting

Sharebox vil slette eller anonymise registrert personlig informasjon når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre informasjonen vil eller kan lagres ved bruk av loven. Innenfor restriksjonene som er oppgitt i person data loven, kan kunden kreve at den ufullstendige og unødvendige personlige informasjonen er rettet opp eller slettet.

 1. Generelle betingelser

9,1 rett til tilbaketrekning

Ved retten til tilbaketrekking kan du si opp avtalen innen 14 dager etter du har angitt den. Sharebox kan når som helst slettes, med mindre det finnes pågående transaksjoner. Du kan derfor ikke bruke retten til å reversere en betaling for tjenesten.

9,2 krav

Hvis du mener SBAS har fullført en transaksjon du ikke har godkjent, SBAS er å dokumentere at transaksjonen er godkjent og korrekt registrert eller påvirket av tekniske feil eller annen feil. Hvis du fortsatt tror SBAS er ansvarlig, SBAS er å refundere beløpet og erstatte overbelastet beløp med renter fra debet dato, forutsatt at du sender inn et refusjon krav uten urimelig forsinkelse etter at du var eller burde ha blitt gjort oppmerksom på problemet, og senest 3 måneder etter at betalingsdatoen. Hvis du mistenker at du har vært utsatt for en straffbar handling i forbindelse med en transaksjon, kan SBAS kreve at du rapporterer problemet til politiet.

9,3 mot

SBAS vil mot noen objekter og ta løftet for innholdet i Sharebox å dekke forfalte krav ikke omfattes av penge kilden. SBAS kan utøve høyre for oppbevaring (Tøm boksen) i tilfelle manglende betaling.

9,4 varighet og oppsigelse

Avtalen utholder så lenge SBAS tilbyr Sharebox. SBAS kan velge å avslutte Sharebox med to måneders varsel. SBAS kan si opp avtalen med deg med to måneders varsel, eller, hvis du har brutt avtalen, uten varsel. Hvis du ønsker å avslutte avtalen, kan du gjøre dette ved å kontakte SBAS. Merk at avtalen fortsetter selv om du sletter Sharebox fra enheten. Hvis du ikke bruker Sharebox over en periode på tolv måneder, kan SBAS velge å deaktivere din Sharebox profil.

9,5 endringer i avtalen

SBAS kan endre avtalen uten varsel. Vilkårene i avtalen som nå gjelder, vil være tilgjengelig i Sharebox og på www.sharebox.no. Endringer som ikke er fordelaktig for deg, kan bare fullføres med to måneders varsel. Hvis du ikke vil godta endringer i avtalen, må du avslutte avtalen og avslutte bruken av Sharebox. Din bruk av Sharebox etter en endring i avtalen anses som ditt samtykke. Endringer i registrerings prosedyrene for å ivareta juridiske krav, sikkerhetskrav eller for å hindre ulovlig aktivitet kan gjennomføres uten varsel. Du kan når som helst kontakte SBAS og be om disse vilkårene for å bli videresendt til din e-post.

9,6 omstendigheter utenfor SBAS kontroll

Sharebox forpliktelser i henhold til denne avtalen stanser midlertidig dersom omstendighetene oppstår utenfor Sharebox kontroll og hvilke SBAS som ikke på en fornuftig måte kan forutse eller unngå konsekvensene av og som utelukker oppfyllelsen av avtalen. Det samme gjelder omstendigheter som er forårsaket av lovbestemte endringer eller pålegg i henhold til lov.

9,7 tvisteløsning

Denne avtalen er underlagt norsk lov. I tilfelle av en tvist der du er uenig med SBAS og vi ikke løser saken til din tilfredshet, kan du få tvisten før forbrukeren rådet. Forespørsel til www.forbrukerradet.no.

9,8 rettigheter og varemerker

Alle rettigheter for varemerke og kjennetegn i applikasjonen tilhører Sharebox.

Varemerker og kjennetegn som tilhører Sharebox, kan ikke brukes uten skriftlig samtykke fra Sharebox. Dette gjelder også bruk av merkenavn, logo eller tegn knyttet til Sharebox i reklame og markedsføring. Det er verken tillatt å bruke Sharebox ' s varemerke, Hallmark eller firmanavn på en slik måte at en falsk resultat dukker opp i en søkemotor, for eksempel i metakoder eller annen skjult tekst.

9,9 opphavsrett

Anvendelsen gjelder norsk lov om personvern og opphavsrett. Det er en norsk domstol som regulerer alle tvister mellom brukere av app og Sharebox. Alle tvister er avgjort i Norge. Alt innhold på App, for eksempel tekst, grafikk, ikoner, bilder, videoer og programvare, eies av Sharebox, eller har blitt lisensiert til bruk av Sharebox, og er beskyttet av opphavsrett eller liknende internasjonale regelverk. Enhver reproduksjon av materiale, eller deler av det, krever en skriftlig tillatelse fra rettighetshaver. Innholdet på App kan bare brukes til privat bruk. For annen bruk av materiale fra App, for eksempel kopiering, reproduksjon, salg, overføring eller kommersiell utnyttelse, er et samtykke fra Lisenstaker nødvendig.

9,10 oversettelse

Sharebox kan publisere oversettelser av den engelske versjonen av vilkårene for bruk til noen av språkene som kundene bruker. Alle slike oversettelser er gitt til deg som en bekvemmelighet. Du og SBAS er enig i at bare den engelske versjonen av vilkårene regulerer din avtale med SBAS. Enhver oversettelse av disse vilkårene til et annet språk enn engelsk skal være av ingen makt eller effekt, og skal ikke vurderes under noen tvister.

9,11 overlevelse av vilkårene

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene anses som ugyldig av en kompetent domstol, skal ugyldighet av en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene, som fortsatt er i full kraft, og disse vilkårene skal tolkes til å gi effekt så nesten som mulig til den opprinnelige hensikten.